Uw Visie, Onze Missie

Outsourcing

Software Ontwikkeling

Om software ontwikkeling door een externe partij in goede banen te leiden is ervaring en vakmanschap vereist, zeker als die partij op een ander continent is gevestigd. Als klant wilt u weten hoe het project ervoor staat, of budgetten niet worden overschreden en of deadlines worden gehaald. Daarom is transparantie en goede communicatie essentieel.

Agile Methoden

Invessel heeft jarenlange ervaring met werken op afstand, het beheersen van het software ontwikkel proces en het stelselmatig rapporteren van de voortgang. Online tools en Agile methoden zorgen voor een constant kwaliteitsniveau in de voortgangsrapportage. Ons team in Mauritius is getraind om te werken in korte cycli, waarbij transparantie over de voortgang en het voldoen aan de verwachtingen een hoge prioriteit heeft. Account en project managers in Europa zorgen ervoor dat u ook een lokaal aanspreekpunt heeft.

Beheer

Wij kunnen onze mensen inzetten op basis van een project, volgens specifieke vaardigheden, als ondersteuning op afroep, full-time onder uw eigen leiding of onder leiding van een lokale project manager. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van uw project en van uw eigen inzet van mensen bepalen we hoeveel professionals we inzetten en wie de begeleiding verzorgt. Samen besluiten we of we werken volgens een vaste prijs, een maandelijks bedrag, een ‘strippenkaart’ of volgens een puntensysteem.

Waarom kiest u voor outsourcing:

– Uitbreiden van eigen IT personeel tegen lagere kosten

– Aantrekken van specifieke kennis en vaardigheden

– Flexibel inzetten van IT professionals

– Versterken van het ontwikkelproces